Sustavi za automatsko upravljanje – računala

Chore-Time-a Chore-TRONICS ® Programabilni Back-Up Box slijedi sve zadane krivulje u objektu pomoću Windows softvera, temperaturu, relativnu vlagu grijanje, ventilaciju, alarm itd.

Chore-Time CHORE-TRONICS® kontrole:

 • Omogućavaju lakšu kontrolu stanja u nastambama-objektima
 • Trenutno dostavljaju važne podatke
 • Stvaraju povoljnije uvjete za uzgoj životinja
 • Obavještavaju Vas o nastalim problemima
 • Omogućavaju daljinsko upravljanje i nadzor

 

CHORE-TRONICS® Software za centralno upravljanje:

 • Koristi se na bazi poznatog Windows® operativnog sustava
 • Nadzor i podešavanje funkcija sa same farme ili druge lokacije*
 • Posebno podešene tablice i strane omogućavaju brz prikaz korisnički podešenih podataka
 • Važniji podaci mogu se prikazati u tablici ili grafu, na ekranu ili u ispisanom obliku
 • Prikaz vitalnih podataka jedne prostorije, nastambe ili cijele farme
 • Arhiviranje podataka za kasnije analize ili uspoređivanje
 • Podacima se može pristupati kad i gdje je to potrebno*
 • Lak pristup važnim podacima zbog lakšeg donošenja odluka
 • Podaci omogućavaju precizno podešavanje uvjeta ili otklanjanje problema

*Daljinski nadzor preko C-Central software-a zahtijeva modem, ili modem i pcAnywhere™ ili slični software (nije uključeno u paket).

Upravljanje i kontrola sa kompletnom farmom pomoću računala u upravnoj zgradi

SKOV – MENADŽMENT RAČUNALO, za kompletno upravljanje na farmi peradi i svinja.

Comments are closed.