Katalog proizvoda – svinje

Oprema za svinjogojske farme:

 • Sustavi za automatsko hranjenje
 • Sustavi za automatsko pojenje
 • Sustavi za automatsko upravljanje – računala
 • Podne rešetke
 • Boksevi
 • Silosi
 • Spiralni transporteri FLEX-Auger
 • Dozatori – pumpe DOSATRON
 • Grijači – grijalice
 • Ventilacija
 • Dezinficijensi i insekticidi
 • Tekuća hrana za svinje – dodaci hrani bez antibiotika

Za više informacija klikni na sliku!

Comments are closed.